24/7 Bereikbaar 06 - 10 02 58 49

Wat te regelen?

Binnen 3 dagen na de geboorte (de dag van de bevalling niet meegerekend) moet je kind aangegeven worden in de gemeente waar je bent bevallen. Als de derde dag na de geboorte valt op een zaterdag, zondag of op een erkende feestdag dan moet er aangifte worden gedaan op de eerstvolgende werkdag.

Geboorteaangifte

Meestal doet de vader geboorte aangifte. Als de vader (of de moeder) geen aangifte kan doen, dan mag dat door iemand anders die bij de bevalling aanwezig was.
Voor de aangifte moet je meenemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs van de aangever en van de moeder (een rijbewijs is alleen toegestaan als aangifte wordt gedaan in de gemeente waar jullie zelf ook wonen
  • Een afschrift van de erkenningsakte, als het kind voor de geboorte is erkend (niet nodig als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben)
  • Eventueel jullie trouwboekje om je kindje bij te schrijven (dit is niet verplicht en wordt gedaan op verzoek van de ouders)

Andere regeldingen in de kraamperiode:

  • Meldt je kindje aan bij je ziektekostenverzekering.
  • Als jullie niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag. Willen jullie gezamenlijk gezag krijgen over je kind, dan moet er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. Als het kind in de zwangerschap is erkend kan dit verzoek na de bevalling schriftelijk (je krijgt hiervoor formulieren bij de geboorteaangife) of digitaal (met je DigiD) worden ingediend.
  • Als je net ouders bent geworden sta je er liever niet bij stil, maar het kan voorkomen dat er iets met jullie gebeurt waardoor jullie kind alleen achterblijft. Als de voogdij niet geregeld is dan wordt de zorg van jullie kind door de Kinderbescherming overgenomen. Zij beslissen mee wie de voogdij krijgt. Om moeilijkheden voor nabestaanden te voorkomen is het raadzaam om zelf een voogd te regelen voor je kind(eren).
  • Als je in het ziekenhuis bent bevallen, dan bel ons als je thuis bent.